Ceník

Školné Docházka dítěte na 5 dní v měsíci 100Kč/ měsíčně
Ostatní způsoby docházky dítěte 300 Kč/ měsíčně
Stravné Děti MŠ ve věku do 6 let 34,-/ denně
Děti MŠ ve věku do 6 let bez odpolední svačiny 28,- / denně
Děti ve věku 7 – 10 let 37,- / denně
Děti ve věku 7 – 10 let bez odpolední svačiny 31,- / denně

Stravné zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují určeného věku.

Zájmové aktivity jsou pro děti zdarma.