Nabízené aktivity

Nadstandardní aktivity

Každý den probíhá jedna z nadstandardních aktivit, jejichž společným cílem je rozvíjení schopností, dovedností a zájmů dětí, tyto aktivity jsou poskytované zdarma.

Plavání – předplavecká výuka

Aktivita Den
Zpívánky pondělí
Tvořeníčko a kouzelná hlína úterý
Předškoláček středa
Angličtina čtvrtek
Vaření pátek

 

Integrační aktivity

Pravidelně připravujeme a účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Integrační aktivity
Četnost
Integrační aktivity se ZŠ Daneta 1x měsíčně
Integrační aktivity se Stacionářem Daneta nepravidelně
Integrační aktivity s Denním rehabilitačním stacionářem nepravidelně
Integrační aktivita s MŠ Klíček 1 x ročně Výstava na plotě
Exkurze Četnost
Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje 1x ročně
Policie ČR 1x ročně
Hasičská stanice 1x ročně
Dopravní podnik města Hradec Králové 1x ročně
Vojenská základna Hradec Králové 1x ročně
První pomoc 1x ročně
Planetární stezka – Hvězdárna Hradec Králové 1x ročně
Letiště 1x ročně

 

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění výuky navštěvujeme s dětmi množství dětských programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity Četnost
Ekologické centrum Sever – program pro děti 1x ročně
Přírodovědné centrum Bezručka nepravidelně
Galerie moderního umění – program pro děti 1x ročně
Festival sociálních služeb 1x ročně
Dožínky 1x ročně
Pochod kolem Hradce 1x ročně
Vaření v MŠ 1x 14 dní
Krmení zvířátek v Jiráskových sadech 1x 14 dní
Krmení zvířátek na Výstavišti 1x měsíčně
Muzeum Východních Čech – program pro děti 1x ročně

 

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity Četnost
Soutěž o nejhezčí dýni 1x ročně říjen
Soutěž o nejhezčího draka 1x ročně listopad
Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec
Vánoční besídka 1x ročně prosinec
Vánoční nadílka 1x ročně prosinec
Masopustní rej 1x ročně únor
Vypouštění Morany 1x ročně březen
Čarodějnický rej 1x ročně duben
Velikonoční nadílka 1x ročně duben
Školní výlet MŠ 1x ročně květen
Zahradní slavnost s pasováním předškoláků 1x ročně červen

 

Speciální péče a terapie

Speciální péče a terapie Četnost
Klinická logopedie 2x týdně
Rehabilitace 3x týdně
Canisterapie 1x za měsíc

Děti mají také možnost se svými rodiči docházet na terapii do speciální místnosti snoezelen do budovy ZŠ Daneta.

 

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

 

Projekty

Zapojujeme se do projektů a soutěží zaměřených na ochranu a péči o zdraví. Nejintenzivněji se věnujeme projektu s environmentální tematikou.

Projekty Četnost
Zdravá pětka 1x ročně
Malý zahradník Celoroční projekt
V kuchyni se neztratíme, vaření se nebojíme Celoroční projekt

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči a veřejností pořádáme pravidelná tematická setkání. Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách v mateřské škole.

Aktivity pro rodiče a veřejnost Četnost
Tvořivé dílny pro rodiče 1x za 2 měsíce
Den otevřených dveří soukromých škol 1x ročně listopad