DEN VODY 2019

Na konci března (20. – 27. 3.) se v naší škole Danetě uskutečnil TÝDEN VODY.

Žáci tříd základních škol (praktické a speciální) se zabývali ekosystémem rybníka. V prezentaci jsme si rozdělili tento biotop na části představující hráz, mokřad, pásmo mělké vody a pásmo hluboké vody, přičemž jsme odhalovali rostliny i živočichy žijící v jednotlivých oblastech. Toto téma bylo zvoleno záměrně, poněvadž v okolí našeho města se nachází velké množství rybníků a navíc je zde Vodnická stezka, která vede kolem rybníků Biřička, Cikán a Datlík. V závěrečné výtvarné aktivitě pak žáci ztvárnili život u rybníka.

Žáci středních škol se zabývali životem v moři. Zjišťovali, jak se moře liší v jednotlivých částech naší planety a proč je slané. Neméně významná byla i debata nad problémy týkající se znečištění, či nedostatku vody a z toho plynoucí důsledky pro nás samotné. Cílem pak bylo stanovení opatření, které by vedly k ekologicky šetrnému a zodpovědnému přístupu k životu.

V Hradci Králové dne 1. 4. 2019                                                    Tomáš Bedrna

IMG_0946 (2)