Velikonoční nadílka

Ve středu 17.4.2019 proběhla v naší škole velikonoční nadílka.

Koledníček s panímámou Madlou obešel všechny třídy, společně zazpívali dětem koledy a pro zdraví je poplácali pomlázkou ze živého proutí, kterou upletl jeden žák se svou paní učitelkou. Připomněli jsme si svátky jara a děti koledníčkům dokázaly vyjmenovat, co se děje v přírodě na jaře. Děti znaly i jarní květiny a mláďátka, která se na jaře rodí. Za svou snahu byly odměněny velikonoční nadílkou. Všichni jsme si popřáli hezké Velikonoce. Hana Burešová a Jitka Čepová

20190417_091432 20190417_094745 20190417_100425 20190417_101218