Čarodějnický rej

IMG_5655

Dne 30.4. bylo v Danetě veselo – kam se člověk podíval, všude samá čarodějnice a čaroděj. Třída III.Z si pro své spolužáky připravila dopolední program plný úkolů. Počasí nám přálo. Po splnění všech disciplín, získání diplomu a odměn jsme si za zpěvu a zvuku kytar opekli buřty.

Žákům třídy III. Z za přípravu a všem zúčastněným patří velké DÍKY.

Petr Križan a Marie Kubíčková