Den Země 2019

IMG_1645[1]

Na přelomu dubna a května (29. 4. – 7. 5.) se v naší škole Danetě uskutečnil TÝDEN ZEMĚ. Program letošního projektového týdne byl zaměřen zejména na třídění odpadu.

Nejprve jsme debatovali nad stavem naší planety. Zajímali se o její postavení ve vesmíru. K tomuto účelu nám posloužila videoukázka s názvem Paxi objevuje Sluneční soustavu. Následně jsme a určovali podmínky, bez kterých by život zde nebyl možný (světlo, teplo, vzduch, voda, půda). Poté, co jsme si uvědomili tyto nezbytné předpoklady, představili jsme si přírodu živou (rostliny, houby, keře, stromy, zvířata, lidé).

V dalším programu následoval projekt, který zkoumal, jak naši žáci umí třídit odpad. Pomocí prezentace jsme si teoreticky připomenuli třídění na plasty, papír, sklo, elektroodpad a bioodpad.

Studenti středních škol se poté zapojili do integrační aktivity s denním stacionářem, při které bylo naším úkolem uklidit levý břeh trati vedoucí od Denního stacionáře Daneta po železniční zastávku Hradec králové – Slezské předměstí. Tomáš Bedrna