Ceník

Školné 0 – 9 dní přítomnosti ve škole 150Kč/ měsíčně
10 a více dní přítomnosti ve škole 300 Kč/ měsíčně
Stravné Žáci do 10 let 33,- / denně
Žáci od 11 let 37,- / denně

Stravné zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu a celodenní pitný režim.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují určeného věku.
Zájmové aktivity jsou pro žáky školy zdarma.