Nabízené aktivity

Integrační aktivity

Pravidelně připravujeme a účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Exkurze

V průběhu školního roku realizujeme množství zajímavých exkurzí v různých zařízeních, organizacích.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění výuky navštěvujeme s žáky množství programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi.

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity Četnost
Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec
Vánoční besídka 1x ročně prosinec
Vánoční nadílka 1x ročně prosinec
Velikonoční nadílka 1x ročně duben
Plavecké kurzy 10 lekcí – jaro
Školní výlety několikrát ročně
Divadlo ve škole 2x ročně
Návštěva kina 1-2x ročně
Návštěva divadla cca 3x ročně
Účast na abilympiádě 1x ročně
Projektové dny různého charakteru 1x a více měsíčně
Škola v přírodě 1x ročně květen/červen
Zimní pobyty v přírodě s lyžařským výcvikem 1x za 2 roky
Den dětí 1x ročně červen

 

Terapie

Terapie Četnost
Logopedie (klinická zdravotnické péče) 2x týdně
AAK- alternativní a augmentativní komunikace denně
Fyzioterapie (klinická zdravotnická péče) 2x týdně
Animoterapie a hipoterapie 6 – 8x ročně
Canisterapie 1x týdně
Snoezelen denně
Dotyková terapie denně
Bazální stimulace denně
Chirofonetika denně
Aromaterapie denně
Arteterapie 2x týdně
Muzikoterapie 2x týdně
Solná jeskyně nepravidelně

 

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra,
  • výchovného poradce
  • metodika prevence sociálně patologických jevů.

Projekty

Velmi aktivně se zapojujeme do různých projektů a soutěží včetně mezinárodních. Naši žáci získali již i některá významná ocenění.

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči pořádáme pravidelné schůzky, konzultace a semináře pro rodiče.

Praxe žáků

Žáci střední školy docházejí pravidelně na odborné praxe (Chráněná dílna Daneta, úklidové práce v chráněném bytě apod.).
Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách ve škole.