Projekty

 

Projekt „Daneta bez bariér II.“ byl podpořen Nadací Naše dítěčástkou  50 000Kč.

nadaceasedite

 

image001
Tato škole je zapojena do projektu„Čtu a rozumím“

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7. 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7. 7. 1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výzva: 56
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0726

image002

 

image001

Tato škole je zapojena do projektu
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“

Program:
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:
1. 3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Výzva: 51
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0029

logolink ESF

Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015)

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami) je v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. od ledna 2012 realizován projekt ESF „Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015) (pozn. zkrácený název „Komunikace“).

Hlavním řešitelem/příjemcem dotace tohoto projektu a jeho klíčových aktivit je Univerzita Hradec Králové. MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. organizačně i odborně partnersky participuje na realizaci klíčové aktivity číslo 3 = Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci Královéhradeckého kraje (= CAAK KHK). V rámci této klíčové aktivity Daneta s.r.o. zajišťuje poskytování diagnostických, edukačně-terapeutických a poradenských služeb v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK) pro děti/žáky s těžce narušenou komunikační schopností, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky ze školských zařízení Královéhradeckého kraje, a to v prostorách Centra (= CAAK KHK), které vzniklo v rámci realizace grantového projektu „Komunikace“. Cílem této klíčové aktivity je zajistit podporu rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků s těžce narušenou komunikační schopností, zejména pak s těžce narušenou expresivní složkou řeči, v Královéhradeckém kraji. Aktivita bude realizována do prosince 2014. Služby CAAK KHK budou však poskytovány potencionálním klientům i nadále, a to v rámci udržitelnosti projektu.

Informace k službám CAAK KHK jsou k dispozici zde.
Zpráva o činnosti Centra alternativní a augmentativní komunikace KHK ve školním roce 2014-15 je k dispozici zde.

 

logolink ESF

Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění   (reg. č. CZ.1.07/1.2.01/02.0021)

Kompletní informace o projektu jsou k dispozici na adrese: http://projekt.daneta.cz/

 

logolink ESF

Na cestě do života“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/02.0004)

Od 1.1.2013 do 31.8.2014 realizuje naše škola projekt s názvem „Na cestě do života“ pod reg. č. CZ.1.07/1.2.21/02.0004 Tento projekt je realizován v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními potřebami.

Kompletní informace o projektu jsou k dispozici na stránkách projektu.

 

nadace_umeni_logo

Nadace mění pro zdraví podpořila činnost pěveckého souboru Daneťáčku v roce 2013 částkou 10 000 korun.

 

logolink ESF

Projekt tzv. „Šablony do škol“ z OP VK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (CZ.1.07/1.5.00/34.0793)

Inovativní vzdělávací materiály, které budou v průběhu projektu ve výuce na SŠ ověřeny:
Klíčové aktivity:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
Občanská výchova, Praní a žehlení prádla a oděvů – teoretická část odborného předmětu, Počítače.
Výukové digitální učební materiály jsou dostupné na vyžádání: jan.skalsky@daneta.cz.

 

logolink ESF

Na cestě do života

Inovativní vzdělávací materiály, které budou v průběhu projektu ve výuce ověřeny:
V oblasti čtenářské a informační gramotnosti: Dramatická a sociální výchova, Řečová výchova, Rozumová a řečová výchova, Český jazyk.

V oblasti ICT (DUM): Dramatická a sociální výchova, Hudební výchova.

V oblasti přírodních věd: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.

Výukové materiály z oblasti ICT (DUM) jsou dostupné na vyžádání: jan.skalsky@daneta.cz.

 

eTwinning

eTwinning – Partnerství škol v Evropě

Česko – slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je inspirován dětskou knihou Povídání o pejskovi a kočičce: Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech.
V průběhu celého školního roku 2011/2012 se žáci obou partnerských škol seznámí s deseti veselými vyprávěními o dvou nerozlučných kamarádech, o pejskovi a kočičce.
Kompletní informace (pdf, 376 kB).

 

„Podpora vzdělávání žáků s obtížemi v běžných ZŠ“

Bližší informace o projektu