O nás

Centrum AAK

Centrum AAK sídlí v Nerudově ulici při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta a vzniklo již před šesti lety. Jeho cílovou skupinou jsou děti a žáci od 3 do 18 let s těžce narušenou komunikační schopností, jejich rodiče, pedagogové a asistenti pedagoga z Hradce Králové jeho blízkého okolí. V centru poskytujeme diagnostiku, zjišťujeme potřeby klienta, navrhujeme vhodný komunikační systém, který s klientem nacvičujeme. Současně zaučujeme i komunikační partnery – rodiče, pedagogy a pedagogické asistenty.

Slovo augmentativní znamená, že působíme tak, abychom zlepšili efektivitu komunikace skrze již existující prostředky, zatímco alternativní naznačuje vyvíjení nových systémů, které dočasně či trvale nahrazují řeč.
Výborné zkušenosti máme s Výměnným obrázkovým komunikačním systémem, který doporučujeme především dětem a žákům s poruchou autistického spektra.  K tomu využíváme komunikační tašky, které pro nás šije naše chráněná dílna.
Pracujeme s iPady, které zastanou velkou řadu funkcí. IPad má nesrovnatelně vyšší slovní zásobu než například komunikační kniha nebo taška. Umožňuje nám nahrát vlastní hlasový výstup a použít vlastní fotografie.
Dalším nabízenou formou náhradní komunikace je znakování. To  je výhodné především tím, že klient nepotřebuje s sebou pomůcky. Pro dorozumění je to systém rychlejší.
Díky finančně velmi náročným počítačovým programům tvoříme komunikační tabulky a knihy, které tzv. šijeme klientovi na míru.  V komunikačních knihách dítě či žák ukazuje prstem nebo pohledem prostřednictvím komunikačního partnera.  Využíváme především fotografie,  barevné obrázky počítačového programu Boardmaker a aplikaci Go Talk Now.
Vyhledáváme  a zařazujeme do výuky technické pomůcky jako např.: Bigmack, Go Talk atd.
Mimořádným počinem jsou tři motivační programy pro děti s těžce narušenou komunikační schopností, které jsou vedeny zábavnou formou. Jedná se o skupinovou alternativní a augmentativní komunikaci, kdy dítě dostane příležitost komunikovat vlastním komunikačním prostředkem  ve  skupině svých vrstevníků.