O nás

Centrum AAK

Centrum AAK sídlí v Nerudově ulici při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta a vzniklo již před osmi  lety. Jeho cílovou skupinou jsou děti a žáci od 3 do 18 let s těžce narušenou komunikační schopností, jejich rodiče, pedagogové a asistenti pedagoga z Hradce Králové jeho blízkého okolí. V centru poskytujeme diagnostiku, zjišťujeme potřeby klienta, navrhujeme vhodný komunikační systém, který s klientem nacvičujeme. Současně zacvičujeme i komunikační partnery – rodiče, pedagogy a pedagogické asistenty.

Slovo augmentativní znamená, že působíme tak, abychom zlepšili efektivitu komunikace skrze již existující prostředky, zatímco alternativní naznačuje vyvíjení nových systémů, které dočasně či trvale nahrazují řeč. Snažíme se o šíření povědomí o alternativní a augmentativní komunikaci veřejnosti prostřednictvím webových stránek a facebooku.

U malých uživatelů AAK a zejména u klientů s poruchou autistického spektra využíváme Výměnný obrázkový komunikační systém, pro který šije chráněná dílna Daneta komunikační tašky.

Výborné  zkušenosti máme s iPady, které zastanou velkou řadu funkcí. IPad má nesrovnatelně vyšší slovní zásobu než například komunikační kniha nebo taška. Umožňuje nám nahrát hlasový výstup a použít vlastní fotografie. Pracujeme především s aplikací Go talk now.

Další nabízenou formou náhradní komunikace je znakování. To  je výhodné především tím, že klient nepotřebuje s sebou pomůcky. Pro dorozumění je to systém rychlejší. Upřednostňujeme Makaton a Znak do řeči.

Díky finančně velmi náročným počítačovým programům tvoříme komunikační tabulky a knihy, které tzv. šijeme klientovi na míru.  V komunikačních knihách dítě či žák ukazuje prstem nebo pohledem prostřednictvím komunikačního partnera.  Využíváme barevné obrázky z počítačového programu Boardmaker.

Nabízíme klientům technické pomůcky, jako např: komunikátory, speciální klávesnice pro děti a žáky s omezenou motorikou atd.

Tvoříme materiály pro pedagogy do výuky. Vycházíme z jejich konkrétních potřeb. Poskytujeme poradenství v oblasti podpory iniciace komunikace klienta. Připravujeme motivační programy pro výhradně neverbální děti a žáky, kde se učí komunikovat zábavnou a poutavou formou.

Realizujeme průběžně školení pro pedagogy a pedagogické asistenty.  Snažíme se být otevřeni novým možnostem v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, tak abychom co nejvíce podpořili komunikaci našich klientů.