Jak motivovat k řeči dítě s těžce narušenou komunikační schopností?

Alternativní komunikace je poměrně náročná cesta, kterou se ubírá mnoho rodičů, logopedů a pedagogů. Je třeba zpracovávat komunikační tabulky, hledat a hlavně si osvojit vhodné znaky. Zacvičit dítě a jeho okolí je velice zdlouhavé. Výroba tabulek, obrázků a celých slovníků je časově náročná. Technické pomůcky, jako jsou komunikátory a PC programy, jsou velmi drahé. Každý, kdo se touto cestou jednou vydal, ví, že každý, i malý krok je velkým úspěchem.

Základním pilířem úspěšné intervence je zájem  dítěte.  Bez toho se neobejdeme. A co ho naopak odradí? Je to snadné. Od namáhavého listování až po vybitý iPad. Určitě i to, že ho vždy někdo v komunikaci předběhne. Proč by se snažil? Nebo méně zajímavá témata ke komunikaci, jak to dokážeme my pedagogové.

A právě na zájmu dítěte je postaven program Ája a Kája, který realizujeme ve speciální škole Daneta v Hradci Králové. Spojíme výhradně žáky se středně až těžce narušenou komunikační schopností, takže všichni zúčastnění žáci mají rovné podmínky pro vyjádření. Celému programu jsou přítomni logoped, speciální pedagogové nebo asistenti v roli komunikačních partnerů a asistenti, kteří pomáhají  s pomůckami a zachovávají úroveň konverzace. Ája navštěvuje jednou týdně děti mateřské školy, Kája zase žáky v základní škole. Program trvá přibližně jednu vyučovací hodinu. A co mají tyto dvě postavy společného? Obě přijíždějí s kufrem na kolečkách  a tropí doslova hlouposti, které odporují zdravému lidskému rozumu. Děti se samozřejmě smějí, těší je to, snaží se řešit navozené úsměvné situace a dávat je do pořádku. Děti milují, když někdo vytahuje něco ze sáčku, z tašky, z kufru. A Ája s Kájou s sebou mají spoustu plyšových zvířat, dopravních prostředků, nářadí, nádobí, věcí osobní potřeby a jiných zajímavých maličkostí. Ostatní smysly dětí  se snažíme také zapojit, takže občas i dojde na postříkání vodou, nějakou tu vůni či zvuk. Každý měsíc věnujeme jednomu aktuálnímu tématu, jako např.: Léto, Zvířata v ZOO apod. Začátkem měsíce spíše seznamujeme děti s obrázky. V druhé polovině mají děti obrázky ve svých slovnících a mohou zcela přirozeně řešit různé navozené krizové komunikační situace, kterých přibývá, např.: K čemu patří ulomená vrtule? Rovněž zapojujeme znaky pro běžný každodenní kontakt s okolím, které pak všichni dospělí důsledně používáme a vyžadujeme. Znaky jsou rychlejší, a tudíž vhodnější pro pozdrav či jinou zdvořilost, která patří ke kvalitní konverzaci. K dispozici máme iPady, bigmacky a jiné komunikátory, díky kterým můžeme třeba koledovat, případně se jen přihlásit o slovo.

Spolupráce dětí je kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než v běžné vyučovací hodině. Děti si zkrátka celou tu atmosféru dokonale užívají. Dochází zcela přirozeně k mnoha komunikačním situacím, které mají děti čas zvládnout. Už nejsou pasivním článkem v konverzaci, jsou doceněné a respektované.  

Mgr. Bohdana Voříšková
logoped Centra alternativní a augmentativní komunikace při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové