Zpracování osobních údajů

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené, dále jen „Daneta“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákony 101/2000 Sb., 108/2006 (§ 88 písmeno h), přílohou č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR). Na Danetu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na Danetu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Danetu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro Danetu je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.