Chráněné bydlení

V návaznosti na centrum denních služeb vzniklo v roce 1996 chráněné bydlení, které doplnilo celý komplex služeb pro zdravotně postižené uživatele. Je umístěno nedaleko budovy Danety v Sukových sadech. V prvním patře budovy využívá prostory bytu 4+1.

Cílová skupina, pro kterou je chráněné bydlení určeno

 • dospělé ženy (od 18 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením
 • nejsou trvale upoutány na lůžko
 • nevyžadují trvalou zdravotní péči
 • jsou schopny se zapojit a přizpůsobit životu v kolektivu.

Provoz chráněného bytu

Chráněné bydlení poskytuje pobytovou službu celoročně. Klientky mají možnost využívat v pracovních dnech programu denního stacionáře.

Vzhledem ke skutečnosti, že této nabídky využívají všechny obyvatelky bytu, služba v pracovní dny začíná tzv. odpoledním provozem

 • pracovník v sociálních službách přichází do odpoledního provozu denního stacionáře a odchází s klientkami na nákup potravin
 • ostatní uživatelky využívají možností volnočasových aktivit denního stacionáře a po té odchází do chráněného bydlení
 • po příchodu do bytu si společně připravují odpolední občerstvení, zapojují se do běžných činností, tak jako v domácím prostředí
 • věnují se svým zálibám a koníčkům, zapojují se do služeb v bydlení – uklízí společné prostory, perou prádlo apod.
 • v případě zájmu (po vzájemné domluvě) mohou zajít do města
 • podle zájmů se do přípravy stravy zapojují samotné klientky za dopomoci pracovníka soc. péče
 • ve večerních hodinách mají klientky možnost sledovat televizi, věnovat se svým zálibám
 • v ranním čase probíhá osobní hygiena, snídaně a následují pracovní nebo terapeutické aktivity
 • o víkendech klientky využívají bohaté nabídky kulturního dění ve městě, chodí
 • na výstavy, do kina, na vycházky, do cukráren, jezdí na výlety, navštěvují své blízké
 • při předávání služby si pracovnice předávají aktuální informace o chodu chráněného bydlení, zapisují průběh služby do spojovacího sešitu, který obíhá mezi pověřenými pracovníky chráněného bydlení a denního stacionáře, v denním stacionáři jsou do něj doplňovány důležité informace.

Kdo o klientky pečuje

 • pracovníci v sociálních službách,
 • sociální pracovník

Cíl služby

 • je zaměřena na osvojení dovedností sebeobsluhy v osobní hygieně, samostatnosti v přípravě pokrmů, údržbě bytu a prádla. U vytipovaných jedinců je nastartován proces k osamostatnění, i co se týče problematiky samostatného bydlení.

Fotogalerie

Chráněné bydlení