Projekt „Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum“

Od 1. ledna 2006 začal projekt „Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum“. Realizační fáze byla zahájena 1. března 2006 a bude trvat do února 2007. Projekt „Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum“ je zaměřen na integraci lidí se zdravotním znevýhodněním (s kombinovaným tělesným, mentálním a smyslovým postižením) do společnosti.

Jedním z hlavních problémů, které integraci brání, je špatná zaměstnatelnost této skupiny obyvatel. To je dáno jednak nedostatečným počtem odpovídajících pracovních příležitostí, jednak nepřipraveností lidí se zdravotním znevýhodněním pro pracovní trh a nepřipraveností pro komunikaci s ním. Právě tento aspekt dané problematiky řeší projekt „Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum“. Cílem je tedy motivace k získání zaměstnání, připravenost pro nároky pracovního trhu, navázání komunikace s ním a případné umístění klientů na vhodné pracovní místo.

Středisko se skládá ze dvou částí: Vzdělávací centrum a Dílny pracovní rehabilitace. Aktivity Vzdělávacího centra zajišťují praktickou průpravu klientů. Toto vzdělávání je zprostředkováno interaktivními semináři a exkurzemi, které budou přizpůsobeny možnostem klientů a jejich zájmu. Semináře a exkurze mají klienty především motivovat k získání zaměstnání, seznámit je s problematikou pracovního trhu a naučit je komunikaci s ním.

Pro pracovně-rehabilitační část je vytvořen soubor pracovních činností, které mají za cíl zvýšit manuální zručnost klientů a pochopit všechny aspekty pracovního úkolu. Je vytvořen blok jednoduchých pracovních činností: práce se dřevem (výroba dřevěných zvířátek), batikování, zdobení květináčů, tapiko, práce s papírem, práce s keramickou hlínou, malba na textil, výroba svíček atd. Poslední kurz v rámci udržitelnosti projektu proběhl na podzim roku 2010. V udržitelnosti projektu absolvovalo tento kurz dalších 16 osob.

Podpora projektu

Projekt se uskuteční za podpory Evropské unie a Královéhradeckého kraje.

Důležité odkazy