Projekt „Vzdělávací program pro aktivizaci osob se zdravotním postižením k možnostem uplatnění na trhu práce“

Hlavním cílem projektu je novým programem celoživotního vzdělávání umožnit občanům s mentálním zdravotním postižením začlenit se do běžného způsobu života ve společnosti, případně se uplatnit i na trhu práce a tím zlepšit ekonomickou situaci vedoucí k co největšímu osamostatnění. Dalším cílem je odlehčit rodinným příslušníkům pečujícím o zdravotně postižené příbuzné a umožnit jim vrátit se do svých zaměstnání a do plnohodnotného společenského života.

Udržitelnost projektu – realizace:

Udržitelnost probíhala od září do konce listopadu 2008 a to v oboru pomocný pracovník v administrativě, administrativní a spisový pracovník.

V roce 2009 proběhlo vzdělávání v oboru pomocná síla v kuchyni. Obor Pomocný pěstitel plodin, zahradník byl realizován v roce 2010.

Poslední kurz tohoto projektu proběhne na podzim roku 2011. Zájemci si mohou vybrat z těchto oborů: oboru pomocný pracovník v administrativě, administrativní a spisový pracovník pomocná síla v kuchyni pomocný dělník při údržbě pomocný pěstitel plodin, zahradník

Přihlášky budou k dispozici v červnu 2011.

Z kapacitních důvodů budou vzdělávání 2 nebo 3 zájemci s lehčím a středním stupněm mentálního postižení. Tito účastníci budou mít teoretickou výuku oboru a poté praktický nácvik včetně praxí a exkurzí ve firmách a organizacích, které spadají k danému oboru. Na závěr vzdělávání bude účastníkům předáno hodnocení včetně certifikátu o vzdělání v daném oboru.

Sledování ukazatelů

Cílem udržitelnosti projektu je vzdělání 10 uživatelů s lehčím a středním stupněm mentálního postižení z Hradce Králové a okolí. Předpokládaná úspěšnost programu vzdělávání během udržitelnosti projektu je 70 % .

Podpora projektu

Projekt se uskuteční za podpory Evropské unie a Královéhradeckého kraje.


Důležité odkazy