Projektový den Stop drogám

V naší škole proběhl projektový den: „Den proti drogám“, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.Vyvrcholením dne byla návštěva pracovníků celní správy, kteří nám názorně předvedli výcvik služebních psů a s jejich pomocí i vyhledávání drog.

Projektový den Stop drogám