Školní rok 2008/2009


Z činnosti školní družiny ve školním roce 2008/2009

Lyžařský výcvik

Mikuláš v Danetě

Činnost školní družiny – výroba Mikuláše

Koncert Daneťáčku – Smiřice

15. výročí Centra pro zdravotně postižené

Canisterapie

Činnost školní družiny

Hipoterapie a animoterapie

O pohár Danety

Týden zdravého životního stylu

Začátek školního roku