Školní rok 2009/10


Školka 2009/2010

Vybrané školní aktivity ve školním roce 2009/2010

Projektové dny

Projektové dny v rámci projektu EU

Canisterapie a hipoterapie

Z akcí klubu rodičů ve školním roce 2009/2010

Z činnosti školní družiny ve školním roce 2009/2010

Mezinárodní projekt 2 Days for Love