Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Na cestě do života


Inovativní vzdělávací materiály, které budou v průběhu projektu ve výuce ověřeny:

V oblasti čtenářské a informační gramotnosti:

 • Dramatická a sociální výchova
 • Řečová výchova
 • Rozumová a řečová výchova
 • Český jazyk

  V oblasti ICT (DUM):

 • Dramatická a sociální výchova
 • Hudební výchova
 • ICT I. (Počítač jako multimedium)
 • ICT II. (Seznámení s počítačem)
 • Rozumová a řečová výchova I. (Rozumová výchova)
 • Rozumová a řečová výchova II. (Řečová výchova)

  V oblasti přírodních věd:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda

  Výukové materiály z oblasti ICT (DUM) jsou dostupné na vyžádání: jan.skalsky@daneta.cz.