Cesta za ovečkou Shaun

V pátek 23. 9. jsme v naší třídě VI. Z uvítali děti z mateřské školy. Byly to děti předškolní, které se přišly podívat na žáčky I. stupně ZŠ praktické. Ve třídě jsme pro ně měli připravené malé divadlo. Zazpívali jsme jim písničku Září od Zdeňka Svěráka, zarecitovali básničku a zahráli pohádku Domeček v poli, kterou měly děti ve slabikáři. Potom jim holky a kluci prezentovali některé vybrané Montessori pomůcky, se kterými následně pracovaly ony sami. S paní učitelkou jsme se domluvili na jejich zapůjčení do MŠ. Za každý splněný úkol si mohly děti říct o jeden obrázek ovečky. Po splnění všech úkolů dostaly velkou ovečku jako záznamníček. I když nás bylo v malé třídě mnoho, panovala tu příjemná pracovní atmosféra. Budeme se těšit na další říjnové setkání, kdy budeme vyrábět z podzimních přírodních materiálů a sejdeme se k zábavným logohrátkám!
Za třídu VI. Z Bohdana Voříšková