Chirofonetika

Již od roku 2004 je v Danetě nabízena nová terapie Chirofonetika. Původně šlo o alternativní metodu k rozvoji řeči u žáků, kterým klasická logopedie nepomáhala. Jejím zakladatelem byl p. Dr. Baur, rakouský logoped. Při praktikování této terapie se zjistilo, že napomáhá i při jiných problémech. Chirofofonetickými masážemi dochází k rozvoji vnímání, porozumění řeči, k lepšímu přizpůsobování se, k rozvoji vůle, ke zvýšení aktivity, ke zlepšení hrubé i jemné motoriky, ke snížení spasticity, ke zklidnění, k upravení spánku, zácpy, k prohloubení dýchání i k rozvoji řeči. Není to metoda zázračná, u každého dítěte dojde ke zlepšení v některých oblastech, ale ne ve všech. Pod supervizí chirofonetika Mgr. E. Mílkové (ředitelky Školy chirofonetiky v České republice) dochází každé dva měsíce k vytvoření nových terapií pro rodiče a jejich děti. Žáci jsou ošetřováni v domácím prostředí svými rodiči a školním chirofonetikem ve školním prostředí. Terapie probíhá 6 x týdně po dobu 8 týdnů s týdenní pauzou. Terapie je placena rodiči, popř. z projektů. Dana Suchá