Daneta získala Národní cenu za nejlepší projekt roku 2012

Na 8. Národní konferenci eTwinning, která se letos (11.5.2012) konala v Mostě, byly oceněny nejlepší projekty českých škol. Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA s.r.o. získala Národní cenu za nejlepší projekt roku 2012.
Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA s.r.o. úspěšně integruje do svých školních vzdělávacích programů evropskou aktivitu eTwinning. Prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vznikají mezinárodní vzdělávací projekty, které přinášejí školám do výuky nové metody práce, a vzdělávání tak získává evropský rozměr. S každým zrealizovaným projektem dochází u učitelů a žáků k rozvoji znalostí cizích jazyků a informačních technologií. Často dochází k setkání s odlišnými kulturami a žáci se učí vzájemné toleranci a týmové spolupráci.
Daneta patří dlouhodobě v eTwinningu mezi velmi úspěšné školy. A ani letos tomu nebylo jinak. Hodnotitelé z řad zástupců MŠMT, Domu zahraničních služeb a Národního podpůrného střediska pro eTwinning udělili projektu „Nové příběhy o pejskovi a kočičce“, který je realizován ve školním roce 2011/2012 s partnerskou školou v Levicích, nejvyšší možné ocenění. Daneta se stala absolutním vítězem Národních cen 2012 a navíc získala eTwinning Quality Label. Projekt je také podpořen Královéhradeckým krajem. Velké poděkování patří všem dětem, učitelům a vychovatelům, ale zejména panu Josefu Suchánkovi, který dal celému projektu myšlenku a odborné vedení.