Den otevřených dveří v poskytovaných službách

V rámci týdne sociálních služeb ČR proběhl v Danetě dne 10. 10. 2012 “Den otevřených dveří v poskytovaných službách“. Denní stacionář otevřel u této příležitosti výstavu výtvarných prací, v chráněném bydlení pozvaly klientky návštěvníky na kávičku do příjemně zařízeného obývacího pokuje. Služba osobní asistence obohatila tuto akci zajímavým programem. Osobní asistentky, které poskytují své služby v subjektu školy, spolu s vedoucí školní družiny uspořádaly pro rodiče a návštěvníky ukázku aktivizačních činností služby osobní asistence. Jako jednu z metod harmonizace osobnosti a zklidnění dítěte nabídly v tematickém bloku působení mandaly. Druhým prožitkovým tématem pak byla ukázka bazální stimulace při terapii ve snoezelenu. Den otevřených dveří v našem zařízení přispěl k prohloubení důvěry mezi rodiči klientů a podal jim hmatatelné důkazy o tom, že své děti svěřili do rukou profesionálních pracovníků. Zápisy v knize návštěv nás utvrdily, že se nám podařilo naplnit myšlenku této celostátní akce. Lidmila Věříšová