Integrační aktivity v Danetě

Školním rokem 2011/2012 se na naší škole rozjela celá řada integračních aktivit, které nám přinášejí cenné zkušenosti. Nový projekt jsme nazvali Hrajeme si na školu. Na přípravě a realizaci se podílí třídní učitelka I. stupně ZŠ praktické, zástupkyně z MŠ Daneta, žáci prvního stupně ZŠ Daneta, děti z mateřské školy Daneta a jejich rodiče. Cílem projektu je především navození prožitku školní atmosféry u dětí z mateřské školy, jakož i osvojení si celé řady nových dovedností předškoláků, vše s pomocí opravdových školáků ze ZŠ. Děti si zároveň už nyní nenásilně a pozvolna budují vztah s jejich budoucí učitelkou a zvykají si na prostředí základní školy. Škola má naopak příležitost zjistit potřeby možného budoucího žáka, může podchytit silné stránky dítěte a ty pak začít včas podporovat. Také chceme touto cestou vybudovat dobré vztahy základní školy s rodinou dítěte, tak aby pozdější spolupráce byla maximálně ve prospěch dětí.

Začali jsme akcí s názvem Cesta za ovečkou Shaun. Součástí tohoto setkání bylo divadelní a přednesové vystoupení žáků. Žáci I. stupně ZŠ praktické prezentovali dětem z mateřské školy vybrané Montessori pomůcky. Tyto dřevěné pomůcky umožňují samostatné a tvořivé učení. Děti stavěly hnědé schody, růžovou věž, vkládaly válečky do otvorů dle velikosti, umísťovaly správně tvary. Za splněné úkoly si děti odnesly ovečku Shaun pojatou jako záznamníček, kterou jim vyrobili jejich noví školní kamarádi. Tyto pomůcky jsme dětem do školky půjčili, aby s nimi mohly v mateřské škole pracovat. Byla to akce naplněná příjemnou pracovní energií.

Na další událost jsme přizvali i rodiče předškoláků. Vyráběli jsme s dětmi kukuřičáky, ježky, myšky z dýně, sklenice s podzimními plody a další výtvory. Tvořily společně mamky, děti, paní učitelka a taky chůva. Podporujeme u dětí snahu porozumět úkolu a vhodně na něj reagovat. Rovněž vedeme děti k dokončení úkolu. Motivací jim tentokrát bylo odnesení si podzimní dekorace domů.

V měsíci říjnu jsme děti z MŠ pozvali na Logohrátky. Učili jsme se všichni společně. Nakonec byla z této hodiny taková malá show provázená písničkami, vtipy, jazykolamy. V neposlední řadě došlo i na nezbytná dechová a artikulační cvičení, rozvoj slovní zásoby a komunikační techniky pro nejmenší. Cílem těchto aktivit bylo rozvinout u dětí aktivní a tvořivou komunikaci.

V listopadu proběhl Den otevřených dveří, kdy jsme rodičům prezentovali školu jako takovou. Ukázali jsem jim snoezelen, seznámili je s terapiemi, které ve škole mohou jejich děti využívat. Paní učitelka pro rodiče připravila dvě ukázkové hodiny v duchu činnostního učení Tvořivé školy.

Níže jsou uvedena další plánovaná setkání, na která zveme všechny zájemce z řad rodičů s předškolními dětmi, nejen z naší mateřské školy:

Předvánoční chvilka – 16. 12. 2011 v 9.30 – 10.30 hodin
● výroba vánoční dekorace

Počítání s Alíkem – 16. 1. 2011 ve 14.30 -15.30 hodin – ZVEME DO ZŠ I RODIČE!
● předmatematické aktivity

Šmoulózní zpívání – 10. 2. 2012 v 9.30 – 10.30 hodin
● hlasová cvičení a zpívání písniček

Čarování s tužkou – ve 14. 3. 2012 ve 14.30 – 15.30 hodin – ZVEME DO ZŠ I RODIČE!
● grafomotorická cvičení na velkém formátu

Kukyho čtení – 13. 4. 2012 v 9.30 – 10.30 hodin
● předslabikářové aktivity

Jarní sportovky – 16. 5. 2012 ve 14.30 – 15.30 hodin – ZVEME DO ZŠ I RODIČE!
● tělovýchovné aktivity na zahradě či v tělocvičně

Společně to dokážeme – 15. 6. 2012 v 9.30 – 10.30 hodin
● rozvoj kooperativních dovedností

Všechny akce se budou konat v budově ZŠ Daneta v Nerudově ulici!

Koordinátorky akcí:

Eva Šubrová – zástupkyně ředitele MŠ, eva.subrova@daneta.cz
Bohdana Voříšková – učitelka I. stupně ZŠ, bohdana.voriskova@daneta.cz

Na každou akci prosíme z důvodu technických a organizačních o přihlášení se na email paní učitelky Voříškové.

Tento celoroční projekt nám nabízí široké spektrum aktivit. Přes předmatematické a předslabikářové činnosti, grafomotorická cvičení, sportovní, výtvarné, hudební aktivity až po dovednost spolupracovat ve dvojici či ve skupině. Klíčovým pojmem těchto integračních aktivit je pozitivně naladěný předškolák, kterého čeká úspěšné zahájení školní docházky.

Mgr. Bohdana Voříšková