Logohrátky

V lednu jsme pořádali jednu z dalších integračních aktivit, kdy jsme do školy pozvali předškoláky z mateřské školy. Program nesl název „Logohrátky“. Trénovali jsme foukání do míčku, správné dýchání, hráli jsme si na pneumatiky, tleskali, dupali a luskali jsme slabiky. Prohlíželi jsme si zimní obrázek, na kterém jsme si ukazovali zimní sporty a charakteristické znaky přírody v zimě. Na téma zimních sportů a zimní přírody jsme tvořili i krátké věty. Na závěr jsme si společně zazpívali několik zimních písniček. 
Bohdana Voříšková