Modrý den v Danetě

Mateřská, základní a střední škola Daneta se připojila k letošnímu Světovému dni porozumění autismu. Dne 2. dubna 2013 jsme se zapojili do aktivit, které probíhaly na celosvětové úrovni. Jednou z nich byla kampaň „Light it Up Blue“ (Rozsviťme se modře), jejímž jednotícím prvkem je modrá barva. Žáci i pedagogičtí pracovníci mateřské, základní i střední školy Daneta se zapojili následujícím způsobem: během vyučování, v úterý dopoledne, proběhla celá řada aktivit, jejichž pojítkem byla modrá barva (modré oblečení našich žáků i pedagogů, výtvarné aktivity s modrou barvu, modré učení,…), odpoledne se připojila i školní družina s „Modrým karnevalem“. V MŠ děti na Den autismu dělaly modré obtisky. Chtěli jsme původně udělat spirálu, ale děti to uchopily do svých rukou, takže z toho nakonec vzniklo něco docela jiného, ale myslím, že je to tak nejlepší. Žáci ZŠ speciální vyhledávali a četli pouze „modrá písmenka“, ze kterých nakonec složili úžasný pozdrav pro všechny „autisty“. Žáci ze třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem si v modrém oblečení společně zazpívali, poslouchali písničky a užili si spoustu legrace … Žáci z „autistické“ třídy si natiskli „modrou cestu“ ze svých rukou (i nohou). Odpoledne ve školní družině vypukl „modrý karneval“ … 
Mgr. Šárka Krpenská