Návštěva IV. P v Tyfloservisu

Dne 19. září se žáci třídy IV. P vydali na návštěvu do hradeckého Tyfloservisu. Konal se tu den otevřených dveří, protože toto středisko slaví v tomto roce již 20 let své existence.
Z celkového počtu žáků naší třídy tvoří rovnou polovinu děti se zrakovým postižením, proto byla pro nás tato návštěva velmi prospěšná.
Seznámili jsme se s množstvím rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které zrakově postiženým usnadňují život. Velmi se nám líbila hmatová výstava přírodnin, potom nám pan Karel Hrubeš, který je sám nevidomý, předvedl, jak pracuje na počítači, a co všechno takový počítač dokáže. Viděli jsme přístroj, který „přečte“ knihy, mohli jsme si vyzkoušet některé dětské hmatové hry, ochutnávali jsme čokoládu a porovnávali její rozmanité chutě…
Zážitkem pro nás bylo pozvání do temné kavárny, kde byla úplná tma, ale sušenky na stole jsme našli všichni.
Pro návštěvníky připravili zaměstnanci Tyfloservisu i občerstvení a nápoje. Nestihli jsme ukázku výcviku vodicích psů, protože dopoledne uteklo jako voda a my jsme se museli vrátit do školy. Někteří z nás se do střediska vrátí s rodiči pro další rady. Helena Soukupová