Návštěva Preventivního informačního centra Policie ČR v Hradci Králové

Rok se s rokem sešel a téměř přesně na den, v úterý 15. 1. 2013, navštívily třídy V. P a VII. Z PIC. Letos nás bylo méně, cestu jsme již znali, jízda MHD nám také nedělala žádné problémy a tak jsme se těšili, jaké novinky se od npor. Čižkovského dozvíme. V místnosti s velkým promítacím plátnem jsme se přivítali a hned prvním dotazem se pan nadporučík ujistil v tom, že naši žáci už nějaké informace mají a dokážou správně odpovídat. Samozřejmě nechyběly krátké videoukázky z práce Policie a hlavně scénky, kde v hlavních rolích vystupovali „Daneťáci“. Čas rychle utíkal, při loučení jsme dostali i pro ostatní kamarády propagační materiály, informace o ZIS, reflexní samolepky a omalovánky.Dětem se v PIC líbilo a snad se zase někdy s panem npor. setkáme a předvedeme naše znalosti. 
za účastníky S. Formánková