Návštěva žáků ze Smiřic

V tomto školním roce jsme původně ani příliš nepočítali s tím, že by se k nám žáci ze Smiřic přijeli podívat. Když mi ale paní učitelka Voženílková v květnu volala, že děvčata ze sedmé třídy nacvičují představení pro naše děti, velmi příjemně mě zaskočila. Našli jsme tedy společně termín a na konci června k nám přijelo na návštěvu 12 děvčat ze základní školy ve Smiřicích. Děvčata si pro nás připravila dvě pohádky. Pro představení si sama vyrobila nejen kostýmy, ale i velmi pěkně namalované kulisy. První pohádka byla o třech prasátkách a zlém vlkovi. V druhé pohádce se chtěla ježibaba proměněná za princeznu provdat za prince, ale protože princ byl velmi namyšlený, proměnila se radši opět na ježibabu a vzala si čerta. Kromě pohádek si pro nás ještě děvčata připravila i několik soutěží, kterých se všichni s velkým nadšením zúčastnili. A na závěr celého dopoledně nemohla chybět taneční zábava. Na jejím začátku nás děvčata naučila jeden tanec (ptáčka), který jsme si následně všichni zatančili a pak už jsme společně tančili na pohádkové písně až do oběda. Velice nás potěšilo, že si pro nás děvčata připravila nejen zábavný program, ale i dárečky v podobě perníčků, které jsme dostali jako výslužku ze svatby ježibaby a čerta.

Ludmila Poskonková