Návštěva ze Svítání

V úterý 11. prosince 2012 k nám přijeli na návštěvu studenti Praktické školy z pardubického Svítání. Na návštěvu jsme se těšili my i studenti z Pardubic. Prohlédli si naši školu, podívali se do tříd, keramické dílny i na rehabilitaci. Všude se moc a moc zajímali o všechny aktivity a činnosti a o všem jsme si dlouze povídali. Nakonec jsme v naší třídě „středoškoláků“ společně nazdobili vánoční perníčky a celé dopoledne završili ukázkou z připravovaného vystoupení na vánočné besídce.Setkání se všem opravdu velice líbilo a doufáme, že nebylo poslední. Šárka Krpenská