Předvánoční vystupování školního sboru a Daneťáčku

Vystoupení 5. 12. 2011 Třebechovice pod Orebem: Charitní dům Zdislava

Nastal adventní čas a s ním přišel i čas našich předvánočních vystoupení. Na první vystoupení jsme tentokrát vyrazili do Charitního domu Zdislava v Třebechovicích pod Orebem. Cesta byla příjemná. Poté, co jsme dorazili na místo, jsme si v klidu pochutnali na chlebíčku, který jsme dostali a šli jsme se připravovat na vystoupení. Rozezpívali jsme se, vyzkoušeli si všechny nástupy a odchody a přezpívali si několik písní. Pak už jsme se vyrazili převléknout a připravit na vystoupení. Atmosféra celého vystoupení byla velice příjemná. V popředí hořely dvě svíčky na adventním věnci a všichni, kdo se na nás přišli podívat, nás povzbuzovali svým potleskem. Zazpívali jsme několik lidových písní, písně z pohádek a muzikálů a na závěr jsme si společně s diváky zazpívali i několik vánočních písní. Za naše zpívání jsme dostali každý malou bonboniéru a ještě na nás v místnosti, kde jsme se připravovali, čekal sladký zákusek. Celou cestu mi děti i klienti povídali o tom, jak se jim zpívání líbilo a jak moc jim chutnali všechny ty dobroty, které jsme dostali.  
Vystoupení 9. 12. 2011 Chlumec nad Cidlinou: Domov „V Podzámčí“
Na druhé předvánoční vystoupení jsme se sborem vyrazili do Chlumce nad Cidlinou. Zpívali jsme pro obyvatele domova pro seniory „V Podzámčí“. Opět jsme vyrazili ve složení školní pěvecký sbor a Daneťáček. Daneťáček zazpíval několik lidových písní, Společně pak sbory zazpívali písně z pohádek a muzikálů. Školní sbor zazpíval dvě ukolébavky, protože i ty k Vánocům patří a na závěr jsme si společně s celým obecenstvem zazpívali několik vánočních písní. Za zpívání si každý odvezl velice pěkný polštář, který vyrobili zdejší klienti. Byli jsme moc potěšeni, že se všem naše vystoupení opravdu líbilo.  
Vystoupení 14. 12. 2011: Státní vědecká knihovna Hradec Králové
Posledním předvánočním vystoupením v tomto roce, bylo vystoupení pro rodiče, které se konalo v prostorách Státní vědecké Knihovny Hradec Králové. Po vyučování jsme se se žáky a klienty přemístili na místo konání. Vydatně jsme se nasvačili, aby nám nechyběla energie a začali jsme se připravovat na vystoupení. Vyzkoušeli jsme si všechny příchody a odchody, rozezpívali jsme se a o půl páté jsme se šli převléknout. V sále se mezi tím shromáždilo početné publikum složené nejen z rodičů, ale i našich přátel a známých. Počáteční tréma po několika písních opadla a vše proběhlo v opravdu příjemném duchu. Povedla se nám i píseň, z které jsme měli ze začátku poněkud obavy, protože jsme k ní poprvé nacvičovali doprovod na speciální hudební nástroje – boomwhackers. Na závěr jsme si společně se všemi zazpívali několik vánočních písní. Po vystoupení následovalo, jako již tradičně, drobné občerstvení v podobě vánočního punče a cukroví. Jsme rádi, že nás všichni přišli podpořit a že jsme společně mohli strávit příjemnou hodinku se zpěvem.     Ludmila Poskonková