Projektový den „Člověk a příroda“

Ve středu 3. října jsme se společně s třídami 4. P, 5. P, 6. Z, 7. Z a 1. A pustili do objevování krás přírody. Nejprve jsme si společně povídali o tom, co všechno do přírody patří a jaký pro nás má příroda význam. Usoudili jsme, že příroda je pro nás opravdu důležitá a měli bychom ji tedy chránit. Na obrázcích jsme si ukázali, že tomu tak ale často není. Shodli jsme se na tom, že bychom nechtěli bydlet pod kouřící elektrárnou a ani chodit do lesa, ve kterém je plno odpadků. A tak jsme vymysleli, co všechno můžeme udělat pro to, aby příroda zůstala krásná a nepoškozená. V devět hodin jsme pak společně vyrazili do Jiráskových sadů a po cestě jsme se snažili pomocí fotoaparátů zdokumentovat věci, které do přírody nepatří a pak také krásné části přírody, které se nám v našem okolí líbí. V Jiráskových sadech jsme se rozdělili do skupin a sbírali jsme nejrůznější druhy přírodnin, z kterých jsme pak vytvářeli přírodní mandaly.Žáci měli také za úkol najít přírodniny, které bychom mohli využít jako hudební nástroje. Nejčastějším hudebním nástrojem byly nakonec kaštany, ale někteří zvolili i dva kameny. Na tyto nástroje jsme si po návratu do školy doprovodili písničku „Chválím tě Země má“. Na závěr jsme se vyfotili se stromečky, které jsme si vytvořili a zopakovali si, co budeme dělat, aby příroda kolem nás zůstala pěkná. I přes nepřízeň počasí jsme si celý projektový den užili.Ludmila Poskonková