Projektový den vody

Naše škola Daneta se 23. března 2007 připojila k celosvětovému DNI VODY. Každý třídní učitel pak po poradě s koordinátorem EVVO zvolil formu spoluúčasti na tomto

projektovém dni.

Hlavním motivem ve všech třídách byla debata nad tím, proč potřebujeme vodu ke svému životu, proč je důležitá pro celé lidstvo a přírodu. Třídní učitelé hledali téma vody v lidové poezii, v lidových písních a filmech. Častá byla i motivační četba z knížek souvisejících s vodní tématikou.

Třídy I.S a IV.P se zúčastnily besedy s pracovníky Lesů ČR, která se týkala ochrany a poznávání vodstva a přírody. Velice musím poděkovat panu Jankovskému a paní Hrdinové, kteří svým povídáním velice zaujali naše žáky, čímž nemalou měrou přispěli k pohodovému setkání, které bylo naplněno celou řadou zajímavých a poučných informací a praktických ukázek.

Zlatým hřebem projektového dne vody se pak stal maškarní rej spojený s dětskou diskotékou. Na tanečním parketě bylo možno zahlédnout řadu roztomilých vodníků, žabáků, želviček, překrásných vodních víl, ale i hrůzostrašných pirátů. Ze spokojeného výrazu našich žáků se pak dalo vyčíst, že se jednalo o povedený projektový den.