Projektový den Země

V pátek 20. dubna probíhal na naši škole projektový den Země. Každá třída si pak mohla zvolit formu své účasti na tomto dni.

Třídní učitelé přiměřenou formou seznámili své žáky s historií, kulturou, florou a faunou na naší modré planetě. Diskutovalo se nad možnostmi ochrany a zkrášlení okolí, ve kterém žijeme a ve kterém sídlí naše škola. Starší žáci se zamýšleli nad problémy, které sebou přináší necitlivý přístup k naší planetě, přičemž se nevyhnuli ani prognózám nad jejím možným dalším vývojem.

Třídy se poté zaměřily na praktické poznávání naší planety a vydaly se na různé exkurze. Jedna skupina měla namířeno do Malšovických městských lesů. Zde pod vedením zkušených lektorů – fořtů uskutečnila vlastivědná procházka na téma práce v lese od jara do podzimu. Studenti se mohli seznámit s místní flórou a faunou, ale i prací lesníků a dřevařů v průběhu roku.

Druhá skupina se pak zúčastnila exkurze nadzemních i podzemních vodojemů firmy Veolia na Novém Hradci Králové. Cílem bylo seznámit žáky s problematikou dodávky vody od studny k uživateli.

Z nadšení našich studentů jsme pak mohli vyčíst, se tento projektový den Země, opravdu povedl. Veliký dík pak patří všem lidem, kteří se na něm tak úspěšně podíleli.