Sborové setkání v Novém Bydžově

Koncem dubna jsme byli pozváni paní učitelkou Pavlou Strnkovou na setkání sborů do Nového Bydžova. Toto pozvání nás velice potěšilo a s radostí jsme jej přijali. Měli jsme možnost zazpívat pět písní a zvolili jsme proto písně lidové, pohádkové i muzikálové a vše jsme zakončili písní „Láska je tu s námi“. V závěru písně s námi tleskali všichni přítomní v sále a následný potlesk na závěr našeho vystoupení byl opravdu moc příjemný. Součástí setkání byl i společný zpěv dvou písní na závěr celého koncertu. Jelikož se ale blížil termín a nám tedy na nacvičení nezbývalo příliš času, domluvili jsme se, že se naučíme píseň jednu. Na celé čáře to u nás vyhrála píseň „Já mám notu“. Veselý ragtime jsme nakonec zařadili do našeho repertoiru a s chutí ho zpíváme při každé příležitosti.
Ludmila Poskonková