Společně to dokážeme

Sešli jsme se v tomto školním roce s dětmi z mateřské školy na poslední integrační aktivitě. Toto naše setkání neslo název Společně to dokážeme. Šlo o to, abychom se dokázali domluvit a spolupracovat. V kruhu jsme si připomněli jméno a školu, do které jsou děti od září zapsány. Potom se všichni rozdělili do dvojic podle barev na samolepce. Pojmenovávali jsme zvířata a určovali první hlásku ve slově.
Ve druhé části jsme se rozdělili podle zvuku domácích zvířat. Vytvořili jsme skupinky, které dostaly za úkol připravit plakátek na prezentaci léta. Na léto se všichni těšíme! A závěrem jsme plnili úkol nejtěžší. Stavěli jsme z lega jeden společný dům, ve kterém bychom mohli všichni bydlet. Dalo nám to hodně práce. Nakonec vznikly domy asi tři, ale dali jsme je dohromady. A že se nikdo na nikoho nerozlobil, to bylo na tom to nejdůležitější.

Bohdana Voříšková