Turistický kroužek – Putování za Stromouchem

V sobotu 27. 5. 2006 vyrazili členové Turistického kroužku při Centru Daneta na své první putování. Cesta vedla za lesním

skřítkem a patronem hradu Lanšperk Stromouchem.

První zastávka byla na zámku Častolovice, ve kterém jsme si prohlédli renesanční i barokní interiér, poslechli si příběh o místní Černé paní a navštívili i zámecký park se zvěřincem.

Po krátkém přesunu a svačině nás úzká strmá pěšinka zavedla na zříceninu 700 let starého hradu Žampach. Podle pověsti právě odsud na Lanšperk překlenul téměř šestikilometrovou vzdálenost sám Lucifer mohutným kamenným mostem. Avšak zakokrhání kohouta celé dílo zmařilo a po stavbě zbyla jen památka v podobě bludných balvanů rozesetých v údolí.

My jsme alespoň nalezli úlomek ze středověké nádoby a aspoň na chvíli si zkusili práci archeologů. Na Lanšperku nás pak přivítal sám lesní skřítek Stromouch, když poručil mrakům, a na nás poprvé zasvítilo slunko.

Zříceninu hradu, který dal založit Přemysl Otakar II., jsme důkladně prozkoumali, ale Stromouchovo obydlí ani žádný poklad se nám objevit nepodařilo. Přesto jsme se obohatili o poznání naší přírody i z hledání stop české historie.

Další putování se uskuteční v červnu 2006.