Tvořivé dílny v MŠ Daneta

Mateřská škola Daneta, s. r. o. v tomto školním roce rozšířila svou spolupráci s rodiči dětí o další aktivity. Rodiče jsou pravidelně, každý měsíc, zváni na tvořivé dílny, které probíhají v odpoledních hodinách od 14 hodin až do uzavření MŠ, tedy do 16,00 hodin. Tato časová flexibilita umožňuje všem rodičům přijít a s dítětem si něco hezkého vyrobit. Do dílny může rodič s dítětem přijít kdykoliv v uvedeném čase a zapojit se do nabízených aktivit dle vlastního výběru. 
Díky této možnosti jsou tvořivé dílny velmi oblíbené a s téměř stoprocentní účastí. Poskytuji rodičům další možnosti, jak trávit svůj čas s dítětem, případně si najít nové přátele z řad dalších rodičů. Dílna nabízí vždy několik zajímavých výrobků, které si mohou společně vytvořit a odnést domů. Mimo pestrého a dostatečného množství materiálu a pomůcek tu je samozřejmě k dispozici také drobné občerstvení, které občas děti vyrobí během dne s paní učitelkou – naposledy to byl upečený mazanec. Tvořivá odpoledne probíhají již od podzimního období a nabídka aktivit je přizpůsobována aktuálním tématům – podzim, Advent, Vánoce, svátek svatého Valentýna,… V měsíci březnu připravuje dílnu s jarní tématikou. 
Každé tvoření si vždy všichni užijeme, nejvíce však děti, kterým jsou tyto aktivity věnovány především. 
Silvie Grygarová a Pavla Hrubá