Výlet do Ratibořic

Konec školního roku je pro každého žáka i učitele obdobím výletů, návratů na známá, oblíbená místa. My jsme si pro naše letošní putování vybrali Ratibořice a Babiččino údolí. Povídali jsme si o Boženě Němcové, o jejích knihách. Podívali jsme se do světničky, kde se natáčel film „Babička“. Prošli jsme se romantickou přírodou kolem řeky Úpy. Byl to pro nás pro všechny krásný zážitek.
M.Prokopová, I.B