Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

V MŠ, ZŠ a PŠ Daneta vzděláváme i žáky s poruchami autistického spektra (PAS). V jejich edukaci je využíván především TEACCH program, tedy strukturování prostoru, času, sledu práce a podpora výchovně-vzdělávacího procesu a komunikace pomocí vizualizace. Pro každého žáka je vytvořen individuální plán. Plán vychází z psycho-edukačního vývojového profilu, což je počítačově vytvořený graf znázorňující úroveň vývoje dítěte a možnosti jeho dalšího rozvoje v oblastech jako je motorika, rozumové schopnosti, komunikace apod.
U žáků s vážně narušenými komunikačními schopnostmi je zařazována AAK (alternativní a augmentativní komunikace), což je podpora nebo náhrada mluvené řeči systémem obrázků, fotografií, piktogramů, znaků atd.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je příprava pro praktický život a nácvik sociálních situací. V praxi to znamená, že navštěvujeme divadlo, kino, restaurace, cukrárny, chodíme na nákupy, jezdíme hromadnou dopravou na výlety. Zvykáme si tak na své okolí a okolí na nás…
Šárka Krpenská