Zahájení školního roku 2012/2013

Letošní školní rok jsme zahajovali ve velkém. Jako tradičně čekalo na žáky překvapení na uvítanou – tři námořníci, s nimiž si děti lovily rybky na památku. Kromě toho, ale naše škola také otevírala nové odborné učiliště. Slavnostního zahájení se jako hosté účastnili radní pro školství královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Nosek a PaedDr. Arnošt Vítek z odboru pro speciální školství královéhradeckého kraje. Zuzana Kramářová