Zahradní slavnost

Před koncem školního roku jsme se opět společně sešli na zahradě, abychom se rozloučili se školním rokem. Na úvod slavnosti se paní ředitelka rozloučila s žáky, kteří zde ukončili základní školu, paní Kosinová poděkovala všem žákům rodičům i zaměstnancům za jejich práci a společně s dětmi pak kouzlila a vykouzlila pro nás pro všechny krásné prázdniny i hezkou dovolenou.
Při jednotlivých vystoupeních se představili žáci různých tříd i zájmových kroužků. Mohli jsme slyšet písničky včelích medvídků, písně o jaru, létu i o kytičkách. A kromě zpívání žáci i tančili, hráli a předvedli i krátkou dramatizaci písně a pohádku O veliké řepě. Po skončení jednotlivých vystoupení vystoupil pan Petr Chaluš z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a krátce zhodnotil naše celoroční snažení v eTwiningu a poděkoval nám za naši práci. Od pana učitele Suchánka, který celý projekt za naší školu koordinoval, pak všichni žáci dostali trika s logem pejska a kočičky Celou slavnost jsme zakončili společnou fotografií a taneční zábavou.
Ludmila Poskonková