Pohádkový les

Dne 11. 9. 2016 se na Lesním hřbitově v Hradci Králové konal Pohádkový les.

Trasa Pohádkového lesa vedla lesem cca 4 km v areálu Lesního hřbitova. Letos nám počasí přálo. Trasa měla 8 stanovišť. Na každém děti uvítaly pohádkové bytosti. Za splněný úkol děti obdržely razítko do herního plánu. Za Danetu jsme vytvořili stanoviště č. 5 – Pohádka O Sněhurce (Sněhurka, princ, zlá královna). Naše stanoviště reprezentovalo mentální postižení. Akce měla zdravým dětem přiblížit život dětí s různým postižením.

Mgr. Petr Križan, Mgr. Pavla Šimková, Pavlína Zajfrtová
20160911_13073020160911_143848