Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2016 jsme po prázdninách opět v Danetě přivítali naše žáčky a nové prvňáčky. Na každého čekal u vchodu strom a barevný motýlek se jménem a třídou. Každý žák si na stromě našel větvičku se svojí třídou, na kterou umístil motýlka se svým jménem. Tímto se symbolicky zapsal do nového školního roku. Následovalo přivítání ve třídách s třídními učiteli. Poté jsme se všichni přesunuli na zahradu. Tam nás přivítala i paní ředitelka a předala prvňáčkům pamětní listy a malé dárečky. Na závěr si třídní učitelé připravili písničku, kterou už definitivně odstartoval nový školní rok.

Pavla Šimková

img_1543