Klíč pro komunikaci s žákem s autismem

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. pomocí specifických výchovných a vzdělávacích metod, prostředků a forem poskytuje komplexní péči a vzdělávání také dětem a žákům s PAS (poruchou autistického spektra).

Autismus je jednou z nejtěžších poruch dětského psychického vývoje. Dítě postižené autismem má problémy v komunikaci, sociálních vztazích a představivosti. To se samozřejmě odráží na celém jeho školním životě. Do školy nastupuje dítě s autismem tak trochu jako „návštěvník z cizí planety“. Vidí, slyší, cítí, ale málo světu a lidem okolo sebe rozumí.

Při výchově a vzdělávání žáků s PAS škola Daneta plně respektuje doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboru č.j. MŠMT- 27997/2016-1.

Cílem souboru je předcházet kritickým situacím, protože informovanost veřejnosti o tomto druhu postižení je poměrně malá… Úkolem souboru je výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti s osobami s autismem naopak.

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

  1. Jednej předvídatelně
  2. Plánuj
  3. Nekřič
  4. Ptej se jasně
  5. Mluv jednoduše
  6. Budˇtrpělivý
  7. Rozumět a vědět
  8. Jaký je den?
  9. Omezuj pohled do očí
  10. Dej najevo pochopení

Mgr. Šárka Krpenská