Základní škola Daneta aplikuje v rámci výuky neuro-vývojovou stimulaci

Nástup do základní školy je pro většinu dětí velkou životní etapou. Musí si zvykat na nové prostředí, spolužáky, učitele a hlavně na pravidla a pravidelný režim. Aby děti zvládaly učivo, musí se nejprve naučit v klidu sedět, soustředit se, správně držet tužku a mít správně vyvinutou řadu očních pohybů, díky kterým se dokážou orientovat v textu a nepřeskakovat písmena, slova a řádky. K dalším dovednostem, které musí dítě zvládnout, patří kontrola rovnováhy a motorické dovednosti.

Toto všechno je pro děti nové a velmi náročné. A co teprve pro děti, které mají nějaký hendikep, či zdravotní potíže. Pro takové děti je neuro-vývojová terapie možností, jak vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, neurózy, chronickou únavu, autismus,…) Proto jsme neuro-vývojovou terapii na začátku školního roku 2016/2017 začali aplikovat i v Danetě.

Cvičení předcházelo vstupní vyšetření žáků. Při vyšetření se zjišťovala přítomnost přetrvávajících primárních reflexů. Samotné cvičení bylo zahájeno 19. 9. 2016. Každý den se střídají 4 jednoduché cviky, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Cviky cvičí všichni žáci tříd 1. P, 4. P, 5. P, I. Z a II.Z., podle instrukcí proškoleného pedagoga nebo školní fyzioterapeutky. Některé děti cvičí zcela samostatně, některé s dopomocí pedagogů a asistentů pedagoga. Doba trvání jedné série cviků je přibližně 5-10 minut.

Velkým pozitivem NVS je to, že děti každý den cvičí. Cviky nejsou náročné a žáci se díky nim mohou na chvilku uvolnit, odreagovat, zrelaxovat a poté opět pracovat v lavicích. Jsem přesvědčena, že neuro-vývojová terapie pomůže mnoha dětem k lepším školním výsledkům a usnadní jim tak zvládnout náročnou školní docházku. Mgr. Pavla Šimková

IMG_0135 IMG_0148 IMG_0146 IMG_0141