Alternativní a augmentativní komunikace v MŠ Daneta

Naše školka se intenzivně zabývá AAK. A co že se za touto zkratkou vlastně skrývá? Alternativní, tedy náhradní a augmentativní neboli doplňující komunikace. Nejdůležitějším cílem takové komunikace je najít komunikační kanál, prostřednictvím kterého bude dítě schopno komunikovat s okolím a naopak.

Porozumění je základním prvkem pro jakoukoliv výchovnou i vzdělávací práci s dítětem. Bez porozumění to zkrátka nejde. Není možné nic požadovat, nic očekávat a je zbytečné cokoliv vysvětlovat. Pokud dítě nerozumí a není mu rozuměno, je podrážděné, vzteklé, plačtivé nebo apatické.

Augmentativní komunikace je pro nás spojena s Výměnným obrázkovým komunikačním systémem (VOKS). Tato doplňující komunikace spočívá v systému jednoduchých obrázků, kterými dítě doplňuje svou řeč, případně ji zpočátku používá místo své řeči. Systém obsahuje obrovské množství obrázků především s podstatnými jmény a slovesy. Dítě si nejprve osvojuje oblíbené potraviny, poté oblíbené předměty apod.. Postupně se k těmto obrázkům přidávají další, jejichž výběr je velmi individuální a vždy reflektuje potřeby a přání dítěte. Dále jsou doplňovány obrázky z programu „Ája“, což je aktivita, která probíhá v MŠ 1x týdně. Jedná se o 20 min program, kdy děti navštíví postavička Ája a řeší s nimi zábavnou formou aktuální témata, která ve školce probíráme – zima, potraviny, doprava apod. Kartičky s obrázky se laminují a pomocí suchých zipů umisťují do komunikační tašky, kterou má každé dítě po dobu docházky k dispozici a kterou si lze následně odkoupit.

Alternativní komunikace si u nás již také vybudovala svou pevnou pozici. U dětí, které mají velmi těžce narušenou komunikační schopnost, využíváme pro náhradní komunikaci iPad. Pracujeme s aplikací GoTalkNow, která umožňuje zadat vlastní nebo internetové fotografie s popisky. Každá taková karta je doplněná hlasem, který nahlas řekne, co na dané kartě je. Umožní tedy „promluvit za dítě“. Karty v iPad jsou odrazem karet, které má dítě v komunikační tašce. S iPad začínáme tzv. představovací stránkou, která o dítěti řekne několik základních, ale zásadních informací – jméno, kolik je mu let, kde bydlí a co má nejraději. Následně navazují stránky s oblíbenými potravinami, věcmi a dále individuální stránky, mapující potřeby dítěte, stejně jako ve VOKS. V mateřské škole máme k dispozici několik iPadů, takže jsme schopni pokrýt potřeby dětí, které školku navštěvují. Část dětí je také vybavena svými iPady, které se rodinám podařilo získat prostřednictvím různých nadací.

V loňském roce se nám podařilo takto „rozmluvit“ předškoláka, který díky tomu zvládá školní nároky. Jeho chování se výrazně zlepšilo a stal se šťastným dítětem, protože rozumí a je mu rozumět – je slyšet. Dokáže pomocí iPad vyjádřit své potřeby a přání, dát najevo nesouhlas nebo naopak vyjádřit, že se mu něco líbí. V jeho iPad je také deník, který píší rodiče a on do něj přináší fotky z výletů nebo aktivit, kterým se s rodiči věnují. Deník doplňují i pedagogové ve škole, takže slouží i jako přehled jeho činností a pokroků ve škole.

Cesta k  alternativní komunikaci prostřednictvím iPad je dlouhá a není určitě vhodná pro každé dítě. IPad přichází na řadu až po zvládnutí práce s komunikační taškou, která vyžaduje intenzivní nácvik výměn obrázků několikrát denně. Výsledek však stojí určitě za to, na konci téhle dlouhé a velmi náročné cesty je dítě, které rozumí a kterému je rozuměno.

Mgr. Pavla Hrubá