Velikonoční nadílka

Ve středu 12. 4. 2017 se tradičně konala velikonoční nadílka. Děti v MŠ a ZŠ navštívil koledník se selkou. Děti koledníkovi a selce zazpívaly písničku nebo pověděly básničku. Dokonce i koledník se selkou se zeptali dětí, jaké květiny rostou na jaře a jaká mláďata se rodí. Za odměnu koledník se selkou dětem rozdali nadílku, kterou si zasloužily. Jako zábavnou tečku koledník zazpíval koledu a zároveň vyšlehal všechny děti, paní učitelky, asistentky i asistenty. Koledník děti svým výstupem pobavil. Lenka Pavlíčková

SAM_2845