Naše škola byla vybrána k účasti na projektu „Komplexní systém hodnocení- aktivita tvorby příkladů inspirativní praxe“

Vážení rodiče,

naše škola byla na základě výborného hodnocení výsledků práce (hodnocení Českou školní inspekcí- ČŠI) vybrána ústředím ČŠI v Praze jako jedna z nejlépe hodnocených škol v ČR a jako jediná z Královéhradeckého kraje k účasti na projektu „Komplexní systém hodnocení- aktivita tvorby příkladů inspirativní praxe“.

Cílem tohoto projektu je zvyšovat kvalitu všech škol v ČR a od naší školy se očekává, že pomůže svými praktickými dovednostmi a příklady k tvorbě metodiky „kvalitní školy“ jako celorepublikového dokumentu určeného pro hodnocení škol. Od září 2017 do srpna 2019 budeme tedy jako inspirativní škola s ČŠI spolupracovat na tvorbě jednoho z kritérií hodnocení škol. Po ukončení projektu bude výsledkem naší spolupráce dokument označený jako příklad inspirativní praxe, uveřejněný zejména na webových stránkách ČŠI, doplněný o dokumenty ilustrujícími práci naší školy. Se školou bude po celé období spolupracovat paní inspektorka Mgr. Martina Bělková z ČŠI – Královéhradeckého inspektorátu. Účast v projektu považujeme za velmi prestižní záležitost.