INFORMACE O ZRUŠENÍ PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ DO SŠ

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR a zákazu vstupu žáků do školy jsou zrušeny na 22. 4. 2020 plánované pohovory

Ostatní informace, které uchazeči k přijímacímu řízení obdrželi, zůstávají v platnosti.